AMA FILM RENTAL

AMA Rental wypożycza sprzęt filmowy do realizacji na zasadach ogólnych na pojedyncze  dni zdjęciowe jak również na całe projekty realizacji filmowych. AMA Rental specjalizuje się w obsłudze projektów dokumentalnych, filmów krótkometrażowych, projektów studenckich i produkcji o mniejszym wolumenie. 

AMA Rental wspierana przez wiodący, niemiecki rental PRG CINEGATE proponuje wyposażenie w sprzęt filmowy: Kamera, Grip, Światło, Transport i Agregaty każdego rodzaju dużej produkcji filmowej, reklamowej i Tv. W tym także dostęp do nowocześnie przygotowanych studiów filmowych w Berlinie i Hamburgu. Oferowany sprzęt to absolutnie wszystko, co jest technologicznie aktualne na rynku filmowym. Także w ponadnormatywnych ilościach ( kamery, oprawy oświetleniowe, wózki i grip )

Ama Rental pośredniczy także w wynajmie członków ekipy zdjęciowej, studiów zdjęciowych w Krakowie, Warszawie, Berlinie, Hamburgu, oraz pełnego zaplecza produkcyjnego w Krakowie w ramach AMA Film Center.

ENGLISH

AMA Rental, supported by the leading German rental company PRG CINEGATE, offers film equipment: Camera, Grip, Light, Transport and Generators for all types of future film, advertising and TV production. Including access to modern film studios in Berlin and Hamburg. The offered equipment is absolutely technologically up-to-date on the film market. Also in above-standard quantities (cameras, lighting, dollys and cranes)

Ama Rental also mediates in the rental of members of the shooting crew, shooting studios in Krakow, Warsaw, Berlin, Hamburg, and full production facilities in Krakow as part of the AMA Film Center.


 Zniżki: 

( dotyczą sprzętu prezentowanego na poniższej stronie )

• Słuchacze i pracownicy AMA: 50 %

• Studenci Szkół Filmowych: 40 % 


Właścicielem  AMA  Rental jest spółka Positive Look Media sp. z o.o.

Positive Look Media sp. z o.o.

ul.Kościuszki 1 32-020 Wieliczka

Krs : 0000085542 , NIP : PL 683-198-43-96 , Regon: 357111094

KONTO :  Bank BNP Paribas  Kraków Nr.rach. 09 1750 0012 0000 0000 2682 8686

WYSTAWIAMY FAKTURY VAT