REGULAMIN

1. Warunkiem wynajmu sprzętu zdjęciowego w AMA RENTAL jest złożenie zamówienia drogą elektroniczną na adres e-mail:  rent@amarental.pl oraz podpisanie rewersu wynajmu sprzętu.

2. Forma zamówienia:

▪ lista zamawianego sprzętu

▪ data i godzinę odbioru oraz zwrotu sprzętu

▪ dane kontaktowe Zamawiającego

▪ dane zleceniodawcy do faktury VAT

▪ informację o formie wykorzystania sprzętu, oraz terminach i miejscu zdjęć

3. AMA RENTAL przedstawia po zamówieniu ofertę cenową sprzętu, którego dotyczy zamówienie.

4. Sprzęt zostaje przekazany Zamawiającemu po podpisaniu rewersu wynajmu i akceptacji stanu technicznego sprzętu. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za powierzony sprzęt.

5. Okres wypożyczenia jest określony w Rewersie, mierzony w dobach lub okresie zdjęciowym. Minimalny czas wypożyczenia to jedna doba (24h), liczona od godziny odbioru sprzętu.

6. Szkody powstałe w czasie użytkowania:

W przypadku szkody powstałej w trakcie użytkowania sprzętu przez Zamawiającego, zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania AMA RENTAL o zaistniałym zdarzeniu. W przypadku gdy zamawiający nie zgłosi szkody w sprzęcie w trakcie trwania umowy lub w momencie zwrotu sprzętu, AMA RENTAL może zgłosić Zamawiającemu powstanie ewentualnych uszkodzeń lub zniszczeń sprzętu w przeciągu 24 godzin od momentu zwrotu sprzętu. W obu sytuacjach konieczne jest spisanie Protokołu Szkody.

▪ AMA RENTAL oświadcza, że w przypadku nieuznania szkody przez Ubezpieczyciela, Zamawiający ponosi wszelkie koszty naprawy wynikające z uszkodzenia lub niewłaściwej eksploatacji.

▪ W przypadku zaginięcia lub zniszczenia całkowitego sprzętu Zamawiający zobowiązuje się wypłacić AMA RENTAL równowartość brakującego  sprzętu.

▪ W sytuacji  odmowy wypłaty całkowitej wartości szkody przez Ubezpieczyciela, Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia różnicy pomiędzy kwotą wypłaconą przez Ubezpieczyciela, a całkowitym kosztem naprawy szkody.

▪ Zamawiający jest zobowiązany do ubezpieczenia wypożyczonego sprzętu na własny koszt, lub ujęciu tego sprzętu w liście ubezpieczenia produkcji filmu i przedstawienia dokumentów potwierdzających to ubezpieczenie. Ten zapis dotyczy wynajmów na okresy dłuższe w ramach produkcji filmowych.

Płatność:

Zamawiający zobowiązuje się uregulować należność za wynajem gotówką w AMA RENTAL w dniu zwrotu sprzętu lub przelewem bankowym w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT. Podane ceny wypożyczenia są cenami netto, doliczany jest podatek 23 % VAT.

Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej witryny naszym partnerom w zakresie mediów społecznościowych, reklam i analiz. View more
Cookies settings
Akceptuj
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Our website address is: https://demo.themeicy.com/consultup/default.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements

Save settings
Cookies settings